Nerdeyim ben?
Ücretsiz, pratik ve sistematik olarak 365 derste almanca öğrenme amacıyla tasarlanmış bir sitedesin...
Günde ortalama bir ders çalışırsan (
ki bu yaklaşık 10 dakikanı alacak) bir yılda iyi derecede almanca öğrenmiş olacaksın.
Olmayınca da olmuyor tabi yapcak bişey yok.

47. Ders : Dilbilgisi Genel Bakış IV (part1)


Grammatikübersicht
Dilbilgisi Kurallarına Genel Bakış


Die einzelnen Satzglider (Cümlenin öğeleri)

IV.                   Verben / Fiiller

1.     Verbkonjugation Prasens der regelmassigen Verben
Kurala uygun fiillerin şimdiki zaman çekimi

Almanca’da kurala uygun fiillerin çekimi, fiiln kökünün ardına gelen eklerle gerçekleşir. Fiilin mastar halinden –en eki kaldırıldığı zaman, fiilin kökü bulunmuş olur. Mastar hali ise, fiillerin sözlüklerde yeralan, yani –mek, -mak şeklinde ifade edilen biçimidir.

kommen fiilin şahıslara göre çekimi


2.     Besonderheiten im Prasens (Şimdiki zamanda kuraldışı durumlar)

a.     Kökü –d ya da –t, harfi ile biten fiillerin, kuraldışı olarak ikinci tekil şahsı –est, üçüncü tekil şahsı da –et ekini alır.

Arbeit-en : du arbeit-est, er arbeit-et
Find- en : du find-est, er find-et

b.     Kökü –s ya da –ss harfi ile biten fiillerin, ikinci tekil şahsı –t ekini alır.
Heiss-en : du heisst

c.      Verben mit Vokalwechsel (sesli değişimine uğrayan fiiller)

Bazı fiillerin çekiminde, fiil kökündeki sesli harf de değişime uğrar. Bu durum, şimdiki zamanın ikinci ve üçüncü tekil şahıslarında ortaya çıkar.

Lesen : du liest, er liest
Sprechen : du sprichst, er spricht
Essen : du isst, er isst
Sehen: du siehst, er sieht
Nehmen: du nimmst, er nimmt

46. Ders : Dilbilgisi Genel Bakış III


Grammatikübersicht
Dilbilgisi Kurallarına Genel Bakış

III.              Die Position der einzelzen Satzglieder
Cümlede öğelerin sıralanışı

   1.     İm Aussagesatz / Bildirim cümlesinde
a.     Normal olarak bildirim cümlelerinde öğelerin sıralanışı şöyledir :
Özne + Verb + Tümleç (Diğer öğeler)
Ich bin müde.
Dr. Öz kommt aus Turkey.
b.     Özellikler vurgulamak istediğimiz bir öğe, cümlede ilk sırayı alabilir. Bu durum, özellikle bir duygunun ağır bastığı cümlelerde görülür.
Genau das Buch suche ich!
   2.     Die Satzklammer – Cümlenin iki fiille çerçevelenmesi
Bazı durumlarda, özne hariç olmak üzere, cümledeki bütün unsurlar, iki fiilin ya da bir fiilin bölünebilir iki parçasının arasında yer alır.
Bu iki şekilde gerçekleşir:
a.     Fiilin dışında, yardımcı fiilin de yer aldığı cümleler:
Herr Öztürk möchte noch eine Nacht bleiben.
Möchten Sie noch eine Nacht bleiben?
b.     Bölünebilir bir fiilin yeraldığı cümleler:
Dr. Öz reist morgen nach Berlin ab.
Wer reist morgen ab?
Komm doch mit!
   3.     Die Negation nicht – Nicht ile olumsuz yapma
a.     Nicht sözcüğü cümleye olumsuz anlam verir. İçinde özne ve Akkusativ (ismin –i hali) tümleç bulunan cümlelerin, sonunda yer alır.


Die Frau probiert die Bluse nicht.
Warum probiert die Frau die Bluse nicht?
Hanna singst nicht.
Kaufst du das Buch nicht?
Trink das Bier nicht!

b.     Eğer cümlede ikinci bir fiil, ya da bölünebilir bir fiil, ya da sıfat tümleç varsa; nicht sözcüğü bunların önünde yer alır.
Nicht sözcüğü, hiç bir zaman fiilden önce yer almaz.

Er ist nicht müde
Sie singt nicht gern.
Herr Meier möchte nicht schlafen.
Warum möchte sie die Bluse nicht kaufen?
Dr. Thürmann reist nicht ab.
Komm nicht mit!

   4.     Die Partiken – Edatlar (denn, doch, ja, mal, wohl, sowieso)
Edatlar cümlede fiilden sonra yer alırlar. Soru cümlelerinde, fiilden sonra özne, özneden sonra da edat yer alır.
denn : yalnızca soru cümlelerinde kullanılır.
Ja : Soru cümlelerinde kullanılmaz.
wohl /sowieso : Genellikle soru zamiri ile kurulan cümlelerde yer almazlar.

Das ist doch unhöflich
Sie brauchen doch das Geld
Ich komme ja
Das ist ja Ihre Brille
Ich bestelle jetzt mal.
Sie sind wohl ein Kobold?

Was möchten Sie denn essen?
Reisen Sie denn ab?

45. Ders : Dilbilgisi Genel Bakış II


Grammatikübersicht
Dilbilgisi Kurallarına Genel Bakış


 II. Satztypen : Ausage und Fragesatz
 Cümle türleri : Bildirim ve soru cümlesi

  Üç ayrı cümle tipi vardır:

      1.     Bildirim Cümlesi
Das ist Andreas.

      2.     Soru Cümlesi
a.     Soru Zamiri ile : Woher kommt er? Was macht er?
b.     Soru Zamiri olmadan : Ist noch ein Zimmer frei?

       3.     Emir/Dilek Cümlesi
Bleib zu Hause!

Fiilin cümlede aldığı yere göre, iki tip cümle vardır:
I.                   Fiil cümlede ikinci sırada yer alır.
II.                 Fiil cümlede ilk sırada yer alır.

Verb
Das
ist
Mehmet Öztürk
Er
kommt
aus Köln
Er
schreibt
Reportagen
Woher
kommt
Mehmet?
Was
macht
er?
Verb
Bist
du glücklich
Ist
noch ein Zimmer frei?
Bleib
zu Hause!
Probieren
Sie mal!

44. Ders : En Çok Kullanılan Fiiller


43. Ders : Dilbilgisi Genel Bakış I


Grammatikübersicht
Dilbilgisi Kurallarına Genel Bakış

I.                   Das Verb und seine Erganzungen
Fiil ve Tümleçler

Almanca’da cümlenin en önemli öğesi fiildir. Cümlede yeralacak diğer unsurları, fiil belirler. Cümlede fiili tümleyen üç ayrı öğe vardır.

1. Özne die Nominativ-Erganzung

2. Niteleme sıfatı die Qualitativ-Erganzung
            - Genel olarak sein yardımcı fiilinden ya da heissen fiilinden sonra gelir.Cümlede özneyi bulmak için; kişilerde “wer”, nesnelerde de “was” sorusunu sormamız gerekir.

3. Nesne (Düz Tümleç) die Akkusativ-Erganzung
Almanca’da bazı fiiller, özneden başka bir de Akkusativ (ismin-i hali) nesne gerektirir.Cümledeki nesneyi bulmak için; kişilerde “wen” nesnelerde ise “was” sorusunu sormamız gerekir.

Sözcükler & Deyimler VII


sehrçok
hierburada, burası, buraya
arbeitençalışmak, iş yapmak
die Arbeit
neuyeni
für Siesizin için
brauchenihtiyacı olmak
das Geldpara
KlarTabii. Evet. Kuşkusuz
Auf Wiedersehen.Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
der Mensch / die Menscheninsan, insanlar
seltsamtuhaf, garip
auchde, da, dahi