Ücretsiz Almanca Dersler

365 derste Almanca öğrenmenizi hedefleyen bir almanca dil eğitim sitesidir

Bu sitede ara

59. Ders : Können Yardımcı Fiili


Yardımcı fiiller, Almancada genellikle bir bildirimin anlamını değiştirmez; anlama derinlik ya da nüans kazandırırlar. 

Yardımcı fiil können, bu dersteki örneklerde, cümlenin anlamına şu nüansları katıyor:

İzin isteme
Kann ich mal telefonieren - Bir telefon edebilir miyim?
Olasılığı sorma
Was kann ich für Sie tun? - Sizin için ne yapabilirim?
(Yardım etme) imkanını sorma 
Entschuldingen Sie, können Sie mir helfen? - Bana yardım edebilir misiniz?
Yardımcı fiillerin bazı özellikleri şunlardır. 
Birinci tekil şahıs ile üçüncü tekil şahısta fiil, aynı biçimdedir:
ich kann, er kann
Yardımcı fiiller, cümlede yardımcı fiil işleviyle yer aldıkları zaman; ikinci bir fiil, yani asıl fiil gereklidir. Asıl fiil her zaman cümlenin sonunda yer alır
Können Sie mir helfen?
Können Sie mir heute bitte helfen?
Können yardımcı fiilinin çekimi:

ich kann
du kannst
Sie können
er/sie kann

wir können
ihr könnt
Sie können 
sie können

Sözcükler & Deyimler VIII

Herzlich willkommen! : Hoşgeldiniz
das Theater : tiyatro
Gibt es hier ... ? : Burada ... var mı?
das Telefon : telefon
Aber natürlich! : Tabii ki!
Kann ich mal telefonieren? : Bir telefon edebilir miyim?

telefonieren : telefon etmek
können : yapabilmek, edebilmek
null : sıfır
Können Sie mir helfen? : Bana yardımcı olabilir misiniz?
helfen : yardım etmek, yardımcı olmak

Ich bin fremd hier : Burada yabancıyım
fremd : yabancı
Wie kann ich Ihnen helfen? : Size nasıl yardımcı olabilirim?
der Bahnhof : gar, tren istasyonu
ganz in der Nahe : çok yakında
Das ist ganz einfach : Çok basit. Bu çok kolay
einfach : basit, kolay

zuerst...dann : önce...sonra
wieder rechts : tekrar sağa
rechts : sağa
die zweite Strasse : ikinci cadde
die Strasse : cadde
wieder : tekrar yine

Was kann ich für Sie tun? : Sizin için ne yapabilirim?
tun : etmek, yapmak
die Freunde (çoğul) : arkadaşlar, dostlar
links : sol, sola
geradeaus : doğru, dosdoğru

58. Ders : Morphologie / Sözcük Yapısı

Vorsilbe un- / un- ön eki

un- hecesinin önüne eklenmesiyle, bir sıfatın anlamı tersine çevrilebilir. Böylece sıfat zıt anlam kazanmış olur:

zufrieden - unzufrieden
glücklich - unglücklich

Nachsilbe -in / -in son eki

Bazı isimlerde, özellikle de meslek belirten eril isimlerde, ismin ardına eklenecek -in hecesi ile ismin dişil hali oluşturulur:

der Student - die Studentin
der Freund  - die Freundin

Komposita / Bileşik isim

Almancada değişik sözcükler ya da s

57. Ders : Partikeln / Edatlar

Edatlar, bildirim cümlesinin anlamını değiştirmeyen; ancak bir nüans katan, bazen kuvvetlendiren, bazen de zayıflatan sözcüklerdir. Edatlar genellikle konuşma dilinde çok sık duyulur ve cümlelere akışkanlık sağlar. Ayrıca cümlenin anlamına belli bir tutum ya da tavır ekleyebilir:

Örnek:
Şaşkınlığı güçlendirmek için: Was machen Sie denn hier?
İlgiyi zayıf göstermek amacıyla: Probier mal.

56. Ders : Negation / Olumsuzlama

nicht : Fiili olumsuzlaştırır: Das verstehe ich nicht.
kein / keine : İsimlerin yokluğunu vurgular: Andreas hat keine Flöte.
nichts: "Herşey"in karşıtı "hiç" olumsuzlamasıdır: Ich verstehe nichts.